RAYN’ER SHINE GUNWORKS

P.O. BOX 35
LANCER, SK S0N1G0

PHONE: 306 689 2654
FAX: 306 689 2783
EMAIL: raynershine@sasktel.net